Click to listen highlighted text!
Search
Close this search box.

Zveřejnění záměru prodeje

Aktuality

Obec

Úřad

Plány                                            MĚSTO PILNÍKOV

v souladu s ust. § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

 zveřejňuje záměr                          PRODAT

Nemovitost – z pozemku p.č. 222 o výměře 674 m² v k.ú. Pilníkov I v obci Pilníkov, oddělenou část pozemku o výměře 90 m² za cenu dle Znaleckého posudku + náklady na znalecký posudek + náklady na GPL + náklady spojené s převodem nemovitosti.

Nemovitost – z pozemku p.č. 1250/2 o výměře 2069 m² v k.ú. Pilníkov I v obci Pilníkov, oddělenou část pozemku o výměře 53 m² za cenu dle Znaleckého posudku + náklady na znalecký posudek + náklady na GPL + náklady spojené s převodem nemovitosti.

Nemovitost – pozemek p.č.56/2 o výměře 136m² v k.ú. Pilníkov II, v obci Pilníkov za cenu Znaleckého posudku + náklady na znalecký posudek + náklady spojené s převodem nemovitosti.

Nemovitost – pozemek p.č.70 o výměře 1252 m² v k.ú. Pilníkov II, v obci Pilníkov + podmínka odkupu koupě pozemku p.č.1233 o výměře 22 m² v k.ú. Pilníkov II v obci Pilníkov za cenu Znaleckého posudku + náklady na znalecký posudek + náklady spojené s převodem nemovitosti.

Nemovitost – pozemek p.č.81/1 o výměře 887 m² v k.ú. Pilníkov I, v obci Pilníkov + podmínka odkupu koupě pozemku p.č.1774 o výměře 150 m² v k.ú. Pilníkov I v obci Pilníkov za cenu Znaleckého posudku + náklady na znalecký posudek + náklady spojené s převodem nemovitostiDalší informace zájemcům podá na Městském úřadě v Pilníkově starosta Josef Červený, tel. 499 898 922 nebo 603 558 852 v úředních hodinách pondělí: 8:00 – 17:00 hod., středa 13:00 – 16:00 hod.

Josef Červený – starosta

V Pilníkově 26.8.2020

Vyvěšeno: 26.8.2020 Sejmuto:

Skip to content Click to listen highlighted text!