Click to listen highlighted text!
Search
Close this search box.

Zpravodaj

Aktuality

Obec

Úřad

Plány

Pilníkovský zpravodaj

Pilníkovský zpravodaj vydává město Pilníkov jako periodický tisk územního samosprávného celku. Vychází čtvrtletně v nákladu 450 výtisků a je zapsán do evidence Ministerstva kultury ČR pod evidenčním číslem MK ČR E22191 ze dne 16. 7. 2015.

Své náměty a příspěvky zasílejte na e-mail redakce@pilnikov.cz.

Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Pilníkovský zpravodaj je obyvatelům Pilníkova poskytován zdarma.

S platností od 4. března 2019 je možné v Pilníkovském zpravodaji zveřejňovat také reklamu – pravidla inzerce v PDF.

2024
Zpravodaj 1/2024
2023
Zpravodaj 1/2023
Zpravodaj 2/2023
Zpravodaj 3/2023
Zpravodaj 4/2023
2022
Zpravodaj 1/2022
Zpravodaj 2/2022
Zpravodaj 3/2022
Zpravodaj 4/2022
2021
Zpravodaj 1/2021
Zpravodaj 2/2021
Zpravodaj 3/2021
Zpravodaj 4/2021
2020
Zpravodaj 1/2020
Zpravodaj 2/2020
Zpravodaj 3/2020
Zpravodaj 4/2020
2019
Zpravodaj 4/2019
Zpravodaj 3/2019
Zpravodaj 2/2019
Zpravodaj 1/2019
2018
Zpravodaj 4/2018
Zpravodaj 3/2018
Zpravodaj 2/2018
Zpravodaj 1/2018
 
2017
Zpravodaj 4/2017
Zpravodaj 3/2017
Zpravodaj 2/2017
Zpravodaj 1/2017
2016
Zpravodaj 4/2016
Zpravodaj 3/2016
Zpravodaj 2/2016
Zpravodaj 1/2016
 2015
Zpravodaj 3/2015
Zpravodaj 2/2015
Zpravodaj 1/2015
 2014
Zpravodaj 3/2014
Zpravodaj 2/2014
  2013
Zpravodaj 3/2013
Zpravodaj 1/2013
Skip to content Click to listen highlighted text!