Click to listen highlighted text!
Search
Close this search box.

Povinně zveřejňované informace

Aktuality

Obec

Úřad

Plány

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 • 1. Název
  • Město Pilníkov
 • 2. Důvod a způsob založení
  • Město Pilníkov (dále jen město) je základním územním samosprávným celkem ve smyslu čl. 99 a následujících Ústavy ČR č. 1/1993 Sb. Vzniklo v souladu s §§ 1 a 2 zák. č. 367/1990 Sb., o obcích ke dni 24. 11. 1990. Dle současných platných právních předpisů upravuje postavení města zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (obecní zřízení).
 • 3. Organizační struktura
 • 4. Kontaktní spojení
  • 4.1 Kontaktní poštovní adresa
   • oficiální
    Město Pilníkov
    Náměstí 36,  542 42 Pilníkov
  • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
   • oficiální
    Město Pilníkov
    Náměstí 36, 542 42 Pilníkov
  • 4.3 Úřední hodiny
   • Pondělí: 8:00 – 17:00
   • Středa: 13:00 – 16:00
  • 4.4 Telefonní čísla
   • pevná linka: 499 898 921
  • 4.5 Čísla faxu
   • fax: 499 898 922
  • 4.6 Adresa internetové stránky
  • 4.7 Adresa e-podatelny
  • 4.8 Další elektronické adresy
 • 5. Případné platby lze poukázat
  • Číslo účtu: 1303708369, kód banky: 0800
 • 6. IČO
  •  00 278 190
 • 7. DIČ
  • CZ 00 278 190
 • Dokumenty
  • 8.1 Seznamy hlavních dokumentů
  • 8.2 Rozpočet
 • 9. Žádosti o informace
 • 10. Příjem žádostí a dalších podání
 • 11. Opravné prostředky
 • 12. Formuláře
 • 13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací
 • 14. Předpisy
  • 14.1 Nejdůležitější používané předpisy
  • 14.2 Vydané právní předpisy
 • 15. Úhrady za poskytování informací
  • 15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
  • 15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
 • 16. Licenční smlouvy
  • 16.1 Vzory licenčních smluv
  • 16.2 Výhradní licence
 • 17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Nepřehlédněte

Skip to content Click to listen highlighted text!