Click to listen highlighted text!
Search
Close this search box.

Záměr uzavření smlouvy na DČS

Aktuality

Obec

Úřad

Plány

MĚSTO PILNÍKOV, se sídlem Náměstí č.p. 36, Pilníkov, PSČ 542 42
Zastupitelstvo města

Město Pilníkov ZVEŘEJŇUJE

Ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, na základě usnesení bodu č.21, řádné schůze 3/2020 Zastupitelstva města Pilníkov konané dne 25.8.2020.

Záměr města Pilníkov o uzavření smlouvy s č.p. 354,351,290,180,279 a 239 v obci Pilníkov o užívání domovní čerpací stanice a převodu vlastnického práva s přenecháním bezplatného užívání

Bližší informace podá starosta města na telefonu 603 558 852.

Město Pilníkov

Josef Červený , starosta

V Pilníkově, dne 28.8.2020

Vyvěšeno na úřední desce dne: 28.8.2020

Sejmuto dne:

Nepřehlédněte

Skip to content Click to listen highlighted text!