Click to listen highlighted text!
Search
Close this search box.

ZÁMĚR SMĚNY POZEMKU

Aktuality

Obec

Úřad

Plány

MĚSTO PILNÍKOV, se sídlem Náměstí č.p. 36, Pilníkov, PSČ 542 42
Zastupitelstvo města

Město Pilníkov ZVEŘEJŇUJE

Ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, na základě usnesení bodu č.16, řádné schůze 3/2020 Zastupitelstva města Pilníkov konané dne 25.8.2020.

Záměr směny pozemku dle soupisu S 19/14/172:
p.č.2342, 2343, 2351, 2355, 2357, 2362, 2415 v k.ú. Prostřední Staré Buky, v majetku společnosti Lesy České republiky, s.p.,  směnit za p.č.1280, 1285/1, 1285/2, 1281, 1284 v k.ú. Pilníkov I, v majetku města Pilníkov.

Záměr je vydán na základě žádosti o směnu.

Podmínky směny a Poučení:

1. Lhůta pro dodání žádostí, nabídek, připomínek nebo vyjádření se k tomuto záměru končí dne 11.9.2020.
2. Žádosti, nabídky, připomínky nebo vyjádření se podávají písemně na podatelně Městského úřadu v Pilníkově nebo je lze zaslat poštou na adresu zdejšího Městského úřadu, uvedenou shora.
3. Bližší informace podá starosta města na telefonu 603 558 852.

Město Pilníkov
Josef Červený , starosta

V Pilníkově, dne 27.8.2020
Vyvěšeno na úřední desce dne: 27.8.2020

Sejmuto dne:

Nepřehlédněte

Skip to content Click to listen highlighted text!