Click to listen highlighted text!
Search
Close this search box.

Městská památková zóna Pilníkov

Aktuality

Obec

Úřad

Plány

Městská památková zóna Pilníkov.
Městská památková zóna Pilníkov vznikla na základě vyhlášky Ministerstva kultury ČR č.108/2003 ze dne 1.dubna 2003.
V této zóně se nacházejí také objekty zapsané v Ústředním seznamu památek ČR a jsou v majetku města. Je to klasicistní kašna s pelikánem, sousoší Nanebevzetí Panny Marie a domy č.p.33-34 na náměstí. Dále měšťanské domy ve vlastnictví fyzických osob č.p.28-32. V centru města je kostel Nejsvětější Trojice v majetku Církve Římskokatolické arciděkanství Trutnov. Tento objekt je zařazen do havarijního fondu Ministerstva Kultury ČR a prostředky dostává přímo Církev ŘK, arciděkanství Trutnov. Příspěvek poskytuje také Město Pilníkov. Rozsah poškození a stav objektu je havarijní a tyto prostředky nestačí na větší opravy, které tato stavba nutně potřebuje.
Na památky a objekty, které mají přidělené registrační číslo a jsou zapsané v Ústředním registru je možné čerpat dotace z Programu regenerace městské památkové zóny. Podmínkou je vždy projekt řešení, rozpočet, stavební povolení nebo souhlas s provedením stavby nebo opravy vydaný odborem výstavby Městského úřadu Trutnov a oddělením památkové péče tohoto odboru. Žádosti s tímto souhlasem se zasílají na Městský úřad Pilníkov, který po schválení žádá Ministerstvo kultury ČR o příspěvek z Programu regenerace. V případě přidělení město poskytne dotaci žadateli na základě rozhodnutí Městského úřadu po provedeném správním řízení Ministerstvo kultury ČR může poskytnout obcím a městům finanční prostředky na záchranu významných památkových hodnot a majetku v jejich vlastnictví, které nejsou zapsané a nemají přidělené registrační číslo ale nacházejí se v Městské památkové zóně.
Žádat o dotaci je možné podat také na domy a stavby nezapsané v ústředním seznamu památek, které se nacházejí na území Městské památkové zóny. Podmínky těchto dotací nebo příspěvků vyhlašuje Krajský úřad Královéhradeckého kraje odb. památkové péče pro majitele těchto objektů. Součástí vyhlášení je vždy termín příjmu žádosti. Na tuto dotaci žádá přímo vlastník stavby. Všechny příspěvky a dotace jsou vázány záchranou památkových hodnot. Tuto dotaci lze však využít také na modernizaci objektů jako je podřezání, zateplení, kanalizace, topení, omítky, střechy. Podmínky vyhlašuje na příslušný rok Krajský úřad. Žádáme občany, kteří vlastní objekty v MPZ Pilníkov a mají zájem tyto stavby opravit, aby požádali Městský úřad Pilníkov o poskytnutí informací k možnostem získání dotací nebo příspěvků. Termín k podání žádosti je vždy velmi krátký. Připomínáme, že doba potřebná od záměru provedení zamýšlené opravy k poskytnutí příspěvku při dodržení všech termínů bude potřeba téměř 1 rok. Proto žádáme občany, kteří plánují opravy v příštím roce, aby se již nyní informovali o možnostech získání dotace v roce 2014.

František Hubáček

Skip to content Click to listen highlighted text!