Click to listen highlighted text!
Search
Close this search box.

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Aktuality

Obec

Úřad

Plány

Místní vyhlášky

Červeně jsou označeny Obecně závazné vyhlášky které byly zrušeny.

Název vyhlášky

Účinnost

OZV č. 3/2003 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

14.12.2003

OZV č. 1/2004 požární řád

15.1.2004

OZV č. 2/2004 o zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob

15.1.2004

OZV č. 1/2005 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Pilníkov, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

22.5.2005

OZV č. 1/2007 kterou se mění OZV č.2/2005 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

1.3.2007

OZV č. 1/2008 o místním poplatku ze psů

3.4.2008

 OZV č. 2/2008 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

 26.6.2008

  OZV č. 1/2010 o místním poplatku z ubytovací kapacity  25.3.2010
OZV č. 1/2012 o podmínkách pro spalování suchých rostliných materiálů ve městě Pilníkov 11.10.2012
OZV č. 2/2012 kterou se mění OZV č.1/2007 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

17.12.2012

Nařízení obce č.1/2014 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce 30.6.2014
Obecně závazná vyhláška 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce 15.10.2016
Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o nočním klidu 18.9.2017
Obecně závazná vyhláška č. 2/2017, Požární řád města Pilníkov 18.9.2017

Důležité zákony

  • zák. č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím
  • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zák. č. 148/1998 Sb. o utajovaných skutečnostech
  • zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů
  • zák. č. 71/1967 Sb. o správním řízení
  • zák. č. 40/1964 Sb. občanský zákoník
  • zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník

Usnesení zastupitelstva

  • Lze dohledat v písemné podobě na městském úřadě

Oznámení

  • nejsou vloženy žádné dokumenty

Výběrová řízení

  • nejsou vloženy žádné dokumenty
Skip to content Click to listen highlighted text!