Click to listen highlighted text!
Search
Close this search box.

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PILNÍKOV – POZVÁNKA

Aktuality

Obec

Úřad

Plány

Zastupitelstvo města Pilníkov svolává

Veřejné zasedání zastupitelstva na čtvrtek 22.2.2024 od 18.00 hodin do zasedací místnosti městského úřadu

Program:

 • určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
 • Zpráva o činnosti MěÚ Pilníkov za uplynulé období
 • Smlouvy: Smlouva o dílo s ELMOS, spol. spol. s r.o., Smlouva o dílo s B.C.M. company s.r.o., Smlouva o dílo s KAMPA – MARYNKA s.r.o., Smlouva o dílo s KVIS Pardubice a.s.,
 • Záměr nabytí pozemků a bezúplatný převod
 • Prodej části pozemku p.č.1250/2 v k.ú. Pilníkov I.
 • Poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města
 • Přijetí finančních prostředků z dotací a rozpočtová opatření  
 • Zpráva inventarizační komise o výsledku inventarizace majetku a závazků města Pilníkov
 • Výroční zpráva za rok 2023 o svobodném přístupu k informacím
 • Rozúčtování nákladů za sběr a svoz tříděného a netříděného komunálního odpadu
 • Rozhodnutí o výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva
 • Obecně závazná vyhláška, pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství

Informace:

 • kulturní akce

Diskuze:

Další program může být doplněn dle aktuálních požadavků v průběhu lhůty potřebné pro zveřejnění oznámení o konání veřejného zasedání.

Srdečně zve zastupitelstvo města.

                                                                                                                                 Červený Josef – starosta města                                                                                                                                                           

Vyvěšeno dne: 13.02.2024                                            

Sejmuto dne:

Nepřehlédněte

Skip to content Click to listen highlighted text!