Click to listen highlighted text!
Search
Close this search box.

UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ

Aktuality

Obec

Úřad

Plány

Uzavření manželství v Pilníkově

Zastupitelstvo města Pilníkov stanovilo, že obřadním dnem pro uzavření manželství je pátek v době od 08:00 do 15:00h vyjma státních svátků a ostatních svátků a 31.12. příslušného roku, v takovém případě je obřadním dnem nejbližší předcházející pracovní den. Hlavními obřadními místnostmi je budova Městského úřadu v Pilníkově, Penzion U Skutilů, Na Vyhlídce, pozemek p.č.1633 v k.ú. Pilníkov I. a sál restaurace Slunce.

Zastupitelstvo města také stanovilo osoby, které mohou oddávat:

Starosta:                     Josef Červený

Místostarosta:             Petr Jirásko

Sňatky konané mimo stanovenou dobu a místo lze dohodnout osobně se starostou města a s matrikářkou matričního úřadu Trutnov, povolení podléhá správnímu poplatku.

U svateb na jiném vhodném místě (mimo obřadní místnost) nebo mimo stanovenou dobu, je třeba, aby snoubenci podali žádost */**/*** a zaplatili správní poplatek ve výši 3 000 Kč. 

* žádost snoubenců o povolení uzavřít manželství na kterémkoliv vhodném místě.

** žádost snoubenců o povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu.

 *** žádost snoubenců o povolení uzavřít manželství na kterémkoli vhodném místě a mimo stanovenou dobu.

Při konání sňatečného obřadu pod širým nebem zajistí snoubenci v případě nepříznivého počasí vhodné zabezpečení pro oddávajícího, matrikářku, snoubence a svědky (altán, přístřešek,..).

Manželství nemůže být uzavřeno:

mezi ženatým mužem nebo vdanou ženou, mezi předky a potomky a mezi sourozenci (totéž platí o příbuzenství založeném osvojením, pokud osvojení trvá) nezletilým (soud může povolit uzavření manželství nezletilému staršímu 16 let) osobou, jejíž svéprávnost je v tomto rozsahu soudem omezena (může uzavřít manželství jen s povolením soudu).

Nepřehlédněte

Skip to content Click to listen highlighted text!