Click to listen highlighted text!
Search
Close this search box.

NABÍDKA PRÁCE – TECHNICKÝ PRACOVNÍK

Aktuality

Obec

Úřad

Plány

Společnost Lesy-voda, s.r.o., Pilníkov, Náměstí 36, 54242 Pilníkov, Tel: 499 898 923

vyhlašuje výběrové řízení na pozici

TECHNICKÝ PRACOVNÍK obchodní společnosti Lesy-voda, s.r.o.

Náplň práce: Komplexní zajištění úklidu a údržby veřejných prostranství v letním a zimním období. Péče o lesní a vodní hospodářství, péče o veškerý mobiliář na veřejných prostranstvích, údržba techniky a zařízení, údržba a opravy majetku města, pomoc při zajišťování kulturních akcí a pomoc při odstraňování poruch na vodovodním a kanalizačním řádu.

Místo výkonu práce: různá pracoviště společnosti v katastru města Pilníkov

Nástup: květen 2024, dle dohody možno i dříve

Předpoklady: fyzická osoba, která je státním občanem ČR popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná

Pracovní úvazek: 40 hodin / týden

Požadavky:

Znalosti oboru: provoz vodovodů a kanalizací výhodou

Další požadavky: minimální věk 18 let, minimální vzdělání – výuční list

– odborné znalosti a praktické zkušenosti, zručnost, samostatnost, pečlivost, spolehlivost.

– komunikační a organizační schopnosti

– zdravotní způsobilost pro manuální práci

– řidičský průkaz skupiny „B, T“ aktivní řidič

Odměna pracovníka: na dotaz na tel. 777 259 746 nebo při pohovoru

Nabízíme: životní pojištění, příspěvek na stravování, dovolená 5 týdnů

Přihlášky s náležitostmi je možné osobně předkládat v kanceláři společnosti, nebo je lze zasílat na adresu Lesy-voda, s.r.o. Pilníkov, Náměstí 36, 542 42, Pilníkov. Přihlášky je také možné zasílat na e-mail voda@pilnikov.cz

Uzávěrka přihlášek: dne 01. 03. 2024 do 12:00 hodin (v této lhůtě musí být přihláška doručena).

Bližší informace a dotazy podá jednatel společnosti p. Dušan Hanuš na telefonu 777 259 746

Náležitosti přihlášky: zájemce doloží přihlášku obsahující jméno, příjmení, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, datum a podpis. K přihlášce připojte profesní životopis s uvedením dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se výše uvedených správních činností. Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců.

Osobní pohovory s uchazeči se uskuteční dne 05. 03. 2024 od 08.30 hodin.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu a nevybrat žádného z kandidátů, případně pracovní místo neobsadit bez udání důvodu.

Skip to content Click to listen highlighted text!