Click to listen highlighted text!

Informace pro voliče

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních nebo rodinných důvodů městský úřad a ve dnech voleb příslušnou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

Před zahájením voleb lze takovou žádost učinit na telefonním čísle 499 898 921 (Miluše Čubičová) a ve dnech voleb přímo u příslušné volební komise na telefonním čísle 603 254 442 (Jan Šída)

Skip to content Click to listen highlighted text!