Click to listen highlighted text!

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Aktuality

Obec

Úřad

Plány

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU
HONEBNÍHO SPOLEČENSTVA KRKONOŠE PILNÍKOV

která se bude konat na Mysliveckém srubu v Pilníkově,
Ke Hřišti 444
dne 16.9.2022 od 17:00 hodin

Program: 1. Zahájení a schválení programu valné hromady
2. Zpráva finančního hospodáře
3. Zpráva o hospodaření
4. Schválení záměru rozšíření honitby
5. Schválení finanční podpory MS Pilníkov
6. Diskuse
7. Usnesení
8. Závěr

Svou účast potvrďte telefonicky nebo emailem na 606467418 nebo karel.skutil@email.cz

Za honební společenstvo Krkonoše Pilníkov Vás zve

starota honebního společenstva Ing. Karel Skutil

V Pilníkově dne 31.8.2022
—————————————————————–


Plná moc


Plnou moc uděluje: …………………………
Nar.:…………..

Zmocňuji tímto p. ……………………………….. nar.:……………

bytem v ……………………………………….

k jednání na valné hromadě Honebního společenstva v plném rozsahu vlastníka
honebních pozemků a stanov HS.


Dne: ………………………

…………………………….
podpis vlastníka honebních pozemků

Skip to content Click to listen highlighted text!