Click to listen highlighted text!
Search
Close this search box.

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Aktuality

Obec

Úřad

Plány

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU
HONEBNÍHO SPOLEČENSTVA KRKONOŠE PILNÍKOV

která se bude konat na Mysliveckém srubu v Pilníkově,
Ke Hřišti 444
dne 16.9.2022 od 17:00 hodin

Program: 1. Zahájení a schválení programu valné hromady
2. Zpráva finančního hospodáře
3. Zpráva o hospodaření
4. Schválení záměru rozšíření honitby
5. Schválení finanční podpory MS Pilníkov
6. Diskuse
7. Usnesení
8. Závěr

Svou účast potvrďte telefonicky nebo emailem na 606467418 nebo karel.skutil@email.cz

Za honební společenstvo Krkonoše Pilníkov Vás zve

starota honebního společenstva Ing. Karel Skutil

V Pilníkově dne 31.8.2022
—————————————————————–


Plná moc


Plnou moc uděluje: …………………………
Nar.:…………..

Zmocňuji tímto p. ……………………………….. nar.:……………

bytem v ……………………………………….

k jednání na valné hromadě Honebního společenstva v plném rozsahu vlastníka
honebních pozemků a stanov HS.


Dne: ………………………

…………………………….
podpis vlastníka honebních pozemků

Nepřehlédněte

Skip to content Click to listen highlighted text!