Click to listen highlighted text!
Search
Close this search box.

Veřejné zasedání – pozvánka

Aktuality

Obec

Úřad

Plány

Zastupitelstvo města Pilníkov svolává
Veřejné zasedání zastupitelstva na čtvrtek 25.2.2021 od 18.00 hodin na sál restaurace SLUNCE


Program:
– určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
– Dohoda o výběru poplatků a předávání dokladů s Transport Trutnov
– Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z pobytu
– Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
– Smlouvy: Kupní smlouva Jakub Janda, Dodatek č.4 k pachtovní smlouvě zemědělský pacht s Lesy – voda, s.r.o., Smlouva o servisní činnosti s VODA CZ SERVICE s.r.o., Darovací smlouva s Nadačním fondem při Oblastní nemocnici Trutnov,a.s., Darovací smlouva s Oblastní charitou Červený Kostelec, Smlouva s ČSOB pojišťovnou


– Poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města
– Členský příspěvek Euroregionu Glacensis
– Přijetí finančních prostředků z dotací a rozpočtová opatření
– Zpráva inventarizační komise o výsledku inventarizace majetku a závazků města Pilníkov
– Výroční zpráva za rok 2020 o svobodném přístupu k informacím
– Nedějefest – vymezení nočního klidu 18 – 19.6.2021
– Rozúčtování nákladů za sběr a svoz tříděného a netříděného komunálního odpadu

Informace:
– kulturní akce,
Diskuze:
Další program může být doplněn dle aktuálních požadavků v průběhu lhůty potřebné pro zveřejnění oznámení o konání veřejného zasedání.

Srdečně zve zastupitelstvo města.
Červený Josef – starosta města

Vyvěšeno dne: 12.2.2021 Sejmuto dne:

Nepřehlédněte

Skip to content Click to listen highlighted text!