Click to listen highlighted text!
Search
Close this search box.

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Aktuality

Obec

Úřad

Plány

Zastupitelstvo města Pilníkov svolává


Veřejné zasedání zastupitelstva na čtvrtek 17.12.2020 od 18.00 hodin na sál restaurace SLUNCE

Program:
– určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
– ROZPOČET MĚSTA – schválení na rok 2021
– smlouvy s firmami a institucemi: Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo se Stavební společnost s.r.o. Hostinné, Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby s ČEZ Distribuce, a.s. pro stavbu Pilníkov knn pro p.č.77/2, Dodatek č.13 ke smlouvě o svozu komunálního odpadu s Transport Trutnov s.r.o., Příkazní smlouva se spol. ARTENDR s.r.o. na projekt Oprava místních komunikací, Příkazní smlouva s ERV s.r.o. na poradenskou činnost a monitoring provozování vodohospodářské infrastruktury v rámci projektu v době jeho udržitelnosti, Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného el. zařízení s ČEZ Distribuce, a.s., Kupní smlouva pro manželé Světlanu a Stanislava Fendrychovi, Smlouva o poskytnutí příspěvku na zvýšení akceschopnosti JSDH s obcí Staré Buky.

– Aktualizace Plánu rozvoje města Pilníkov, období 2017 – 2026
– Přijetí finančních prostředků z dotací a rozpočtová opatření
– Plán financování obnovy kanalizace 2022 – 2031
– Rozhodnutí zastupitelstva o pořízení Změny č. 4 Územního plánu
– Žádost o poskytnutí dotace – Městská knihovna
– Pověření pro starostu
– Vnitřní předpis starosty města k provedení řádné roční inventarizace

Informace:
– kulturní akce 1Q

Diskuze:
Další program může být doplněn dle aktuálních požadavků v průběhu lhůty potřebné pro zveřejnění oznámení o konání veřejného zasedání.

Srdečně zve zastupitelstvo města.
starosta města

Vyvěšeno dne: 8.12.2020 Sejmuto dne:

Skip to content Click to listen highlighted text!