Click to listen highlighted text!
Search
Close this search box.

Pozvánka na Veřejné zasedání zastupitelstva – 25.8. 2020

Aktuality

Obec

Úřad

Plány

Zastupitelstvo města Pilníkov svolává


Veřejné zasedání zastupitelstva na úterý 25.8.2020 od 18.00 hodin do zasedací místnosti Městského úřadu


Program:
– určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
– smlouvy s firmami a institucemi: Dodatek č.6 Smlouvy o dílo s BAK & PDV Stavby – Pilníkov, Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu KHK na Městské slavnosti 2020, Smlouva o dílo s Ing. David Pauzar na stavební akci Chodníky III. etapa a parkoviště na části p.p.č. 241, Smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení s GasNet, s.r.o. Novostavba bytového domu Pilníkov, Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s GasNet , s.r.o. o přeložce plynovodu – 1/16 Pilníkov most ev.č.16-077, Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s GasNet, s.r.o. přeložka plynové přípojky pro akci novostavba bytového domu Pilníkov, Smlouva o dílo s VODA CZ SERVISE, s.r.o. na zajištění zkušebního provozu ČOV, Smlouva o řízení projektu dispoziční úpravy objektu č.p.58 s LK Advisory, s.r.o., Smlouva na výkon investičního dozoru, TDI a koordinátora BOZP na projekt kanalizace a ČOV na období 7 – 11/2020, Smlouva o bezúplatném převodu pozemků s Česká republika – SPÚ, Smlouva o dílo se Stavební společností Hostinné na dispoziční úpravy objektu č.p.58, Smlouva o směně části p.p.č.1494/1 ve vlastnictví města Pilníkov za část pozemku p.p.č.830/1 vše v k.ú. Pilníkov II, ve vlastnictví Josefa Kňourka
– Záměr směny pozemků s LČR
– Záměr prodeje pozemku p.č. 56/2 v k.ú. Pilníkov II
– Záměr prodeje části pozemku z p.č. 222 v k.ú. Pilníkov I o velikosti 90m²
– Záměr převézt užívání domovní čerpací stanice a převodu vlastnického práva
– Přijetí finančních prostředků z dotací a rozpočtová opatření

Informace:
– kanalizace a ČOV
– plánovaná oprava mostů a komunikace I/16
– plánované kulturní akce
– označení popelnic
Diskuze:
Další program může být doplněn dle aktuálních požadavků v průběhu lhůty potřebné pro zveřejnění oznámení o konání veřejného zasedání.
Srdečně zve zastupitelstvo města.
starosta města

Vyvěšeno dne: 11.8.2020 Sejmuto dne:

Nepřehlédněte

Skip to content Click to listen highlighted text!