Click to listen highlighted text!
Search
Close this search box.

Veřejné zasedání zastupitelstva – POZVÁNKA

Aktuality

Obec

Úřad

Plány

Zastupitelstvo města Pilníkov svolává

Veřejné zasedání zastupitelstva na čtvrtek 21.5.2020 od 18.00 hodin na sál restaurace SLUNCE

Program:

 • určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
 • smlouvy s firmami a institucemi: Dodatek č.5 Smlouvy o dílo s BAK&PDV Stavby – Pilníkov, Kupní smlouva – prodej části pozemku Ing. Karel Skutil p.č.1354/2 v k.ú. Pilníkov III, Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti s ČEZ Distribuce, a.s. ,Darovací smlouva na Městský ples od Mizera – Stavby, Darovací smlouva na městský ples od Ing. Jaroslav Kult, Smlouva s KHK o poskytnutí dotace z rozpočtu města na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou, Smlouva o poskytnutí služeb na internetovém serveru pro sběr dat z telemetrických stanic s FIEDLER AMS s.r.o., Smlouva s ČEZ Distribuce o realizaci přeložky distribučního zařízení k dodávce el. energie pro MŠ, Licenční smlouva s OSA o veřejném provozování hudebního díla na Městském reprezentačním plese, Smlouva s MAS Království – Jestřebí hory na výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů pro město a ZŠ a MŠ Pilníkov, Smlouva o právu provést stavbu a o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti na stoce G, Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření města s FINCO-AUDIT, spol.s r.o.,
 • Projednání závěrečného účtu města Pilníkov a účetní závěrky za rok 2019
 • Přijetí finančních prostředků z dotací a rozpočtová opatření
 • Žádost DIAKONIE ČCE – středisko Světlo ve Vrchlabí o poskytnutí finančního příspěvku na realizaci sociálních služeb,
 • Žádost o pokračování podpory Linky bezpečí, z.s.
 • Rozhodnutí a odsouhlasení zastupitelstva o poměru cen při realizaci směny pozemků s Lesy ČR

 

Informace:

 • kanalizace a ČOV
 • plánované kulturní akce
 • investiční akce a opravy
 • Zpravodaj

Diskuze:

Další program může být doplněn dle aktuálních požadavků v průběhu lhůty potřebné pro zveřejnění oznámení o konání veřejného zasedání.

Srdečně zve zastupitelstvo města.

starosta  města

 

Vyvěšeno dne: 7.5.2020                                                              Sejmuto dne:

Nepřehlédněte

Skip to content Click to listen highlighted text!