Click to listen highlighted text!
Search
Close this search box.

Hlášení městského rozhlasu – 27.4.2020

Aktuality

Obec

Úřad

Plány

Hlášení městského rozhlasu

Dnes máme pondělí 27. dubna, svátek slaví Jaroslav.

Vážení občané,

stále platí nařízení vlády o ochraně dýchacích cest a nošení roušek, dodržujte prosím stále toto nařízení. Dále platí, že v tomto nouzovém stavu neváhejte a v případě potřeby se obracejte telefonicky na Městský úřad v Pilníkově, telefon starosty 603 558 852. Pokusíme se Vám pomoci, jak jen to bude možné.

I nadále nabízíme všem zájemcům možnost doručení bavlněných roušek. Zájemci prosím telefonujte nebo pište na tel. 603 558 852, uveďte jméno, příjmení, ulici a číslo popisné. Roušku vám doručíme do poštovní schránky.

Informace o odečtu vody

Je zahájen odečet vody, stavy vodoměrů můžete zasílat na emailovou adresu voda@pilnikov.cz , možno také hlásit na tel: 499 898 923. Zároveň p. Krejčík bude obcházet domácnosti a bude opisovat stav vodoměrů.

 

Otevření knihovny

Od zítra a poté každé úterý je opět v provozu naše knihovna, a to od 13:00 hod do 17:30 hod.

 

Sběrný dvůr bude opět otevřen v sobotu od 9:00 do 11:00 hod.

BIO odpad můžete i nadále odvážet a sypat do červeného kontejneru u továrny.

V případě nutnosti kontaktujte p. Hanuše na tel: 777259746 a domluvte si individuální termín otevření sběrného dvoru. Budeme rádi, pokud nám nebudete dělat černé skládky. Zároveň se z důvodu oprav komunikací omlouváme za ztížené podmínky na příjezdu k sběrnému dvoru.

Ukládání odpadu na sběrném dvoře je bezplatné.

Harmonogram prací na opravě komunikací

Do 8. 5. 2020 bude probíhat postupně provádění asfaltových vrstev v ulicích Za tratí, okolo Starých k nádraží do kopce až k p. Kábrtovi, před DZ servisem (bývalou rakvárnou) až po přejezd. Dále také v ulici Mlýnská a u nové ČOV.

Prosíme vás o trpělivost a shovívavost.

 

Poplatek za odvoz směsného odpadu a poplatek ze psů

Splatnost poplatku za svoz směsného odpadu je do 30. dubna, splatnost poplatku za psa je do 30. 6. 2020.

Prosíme, abyste složenky platili na poštách, nebo převodem z účtu, hotovost na MěÚ není přijímána.

 

Poděkování

Rád bych poděkoval všem dobrovolníkům, kteří se podílí na šití bavlněných roušek, které dodáváte na městský úřad, obratem je distribuujeme na potřebná místa. Zároveň děkuji vám všem, kteří si roušky distribuujete mezi sebou. Moc si vážím vaší společné pomoci.

Zvláštní poděkování zasílá dnes babička s dědou Sedlmaierovi své vnučce Zuzance Vysloužilové za to, jak se o ně pěkně a pečlivě stará v této nelehké době.

Zrušeno

  1. 4. AKCE – stavění májky, pálení čarodějnic, lampionový průvod

Divadelní představení NOC s Casanovou, které mělo být sehráno 9. 5. 2020 na sále restaurace Slunce, bude také přeloženo, zakoupené vstupenky prosím nevyhazujte, o náhradním termínu vás budeme včas informovat.

Nabídka

I nadále platí nabídka odběru obědů do vlastních nádob ze školní jídelny v hodnotě 60,-Kč, zájemci prosím kontaktujte paní Petrákovou na tel: 734 575 494 vždy do ranních 7.00 hod.

Napojování domácností na kanalizaci a ČOV je plánováno řádově od srpna letošního roku, zájemci o kontakty na zpracování nabídek na zhotovení domovních přípojek kontaktujte referenta investic Ing. Voborníka na tel: 605 158 342. V žádném případě se prosím zatím do nově budované kanalizace nenapojujte.

Dotazník pro vyplnění na webu města

V rámci společné spolupráce Královéhradeckého kraje s vysokými školami a naším městem vás žádáme v případě vašeho zájmu o vyplnění elektronického dotazníku „Průzkum spokojenosti a kvality veřejné dopravy v Královéhradeckém kraji“, který je umístěn na webových stránkách města.

Vážení občané, stále platí pomoc městského úřadu a dobrovolníků

  1. NÁKUPY pro seniory – Neváhejte se obrátit na mé telefonní číslo (starosta) 603 558 852. Pomůžeme vám s dodávkou potravin, s dodávkou léků, potravin pro zvířata, hygienických potřeb a podobně.
  2. STÁLE PLATÍ- Chovejme se ohleduplně, respektujme nařízení vlády. Nestrašme sami sebe, vyvarujme se stresu. Vypínejte proto občas televizi, pracujte v okolí svého domu, choďte na procházky do lesa, užívejte jarního sluníčka.
  3. POKUD potřebujete zdravotnickou pomoc, obraťte se na lékaře nejprve telefonicky. Návštěvy u lékaře, které nejsou bezpodmínečně nutné, odložte na později.

PROSÍM NEPANIKAŘTE, jsme v tom společně s vámi a společně to zvládneme.

Přeji vám všem klidný týden.

Nepřehlédněte

Skip to content Click to listen highlighted text!