Click to listen highlighted text!
Search
Close this search box.

Záměr prodeje pozemku

Aktuality

Obec

Úřad

Plány

Město Pilníkov v souladu s ust. § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

zveřejňuje záměr prodat

Nemovitost – z pozemku p.č. 1354 o výměře 10.501 m² v k.ú. Pilníkov III v obci Pilníkov, oddělenou část pozemku p.č. 1354/2 o výměře 9 m² v k.ú. Pilníkov III za cenu dle Znaleckého posudku + náklady na znalecký posudek + náklady spojené s převodem nemovitosti.

 

Běžné podmínky prodeje, nabídková cena: Prodejní cena bude stanovena dohodou, kde znalecký posudek bude podkladem. Nabyvatel/é předmětných nemovitostí uhradí správní poplatky související s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí a bude/-ou poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí (4%).

 

Další informace zájemcům podá na Městském úřadě v Pilníkově, starosta Josef Červený, tel. 499 898 922 nebo 603 558 852 v úředních hodinách pondělí: 8:00 – 17:00 hod., středa 13:00 – 16:00 hod.

 

Josef Červený – starosta                                                       Petr Jirásko – místostarosta

V Pilníkově 2.3.2020

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 2.3.2020                                                                    Sejmuto:

Nepřehlédněte

Skip to content Click to listen highlighted text!