Click to listen highlighted text!
Search
Close this search box.

Veřejné zasedání zastupitelstva

Aktuality

Obec

Úřad

Plány

Zastupitelstvo města Pilníkov svolává

Veřejné zasedání zastupitelstva na úterý 25.2.2020 od 18.00 hodin do zasedací místnosti Městského úřadu.

Program:

 • určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
 • smlouvy s firmami a institucemi: ERV s.r.o. – Darovací smlouva, ČSOB Pojišťovna – pojištění dopravního automobilu VW, Transport Trutnov – smlouva na svoz odpadu tuky a oleje, Smlouva o dílo s Martin Novotný na zajištění akce pouť 2020, Dodatek č.4 Smlouvy o dílo s BAK&PDV Stavby – Pilníkov.
 • Přijetí finančních prostředků z dotací a rozpočtová opatření
 • Zpráva inventarizační komise o výsledku inventarizace majetku a závazků města Pilníkov
 • Výroční zpráva za rok 2019 o svobodném přístupu k informacím
 • Členský příspěvek Euroregionu Glacensis
 • Finanční příspěvky města na činnost práce s mládeží pro místní spolky, sdružení a příspěvky pro ostatní organizace
 • Obecně závazná vyhláška Zrušovací
 • Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z pobytu
 • Projednání a schválení investičního záměru
 • Schválení závazného postupu pro přidělování bytů v majetku obce

 

 

Informace:

 • vývoj kanalizace a ČOV
 • plánované kulturní akce
 • Územní plán

Diskuze:

Další program může být doplněn dle aktuálních požadavků v průběhu lhůty potřebné pro zveřejnění oznámení o konání veřejného zasedání.

 

Srdečně zve zastupitelstvo města.

starosta města

 

Vyvěšeno dne: 11.2.2020                                                             Sejmuto dne:

 

Skip to content Click to listen highlighted text!