Click to listen highlighted text!
Search
Close this search box.

Veřejné zasedání zastupitelstva

Aktuality

Obec

Úřad

Plány

Zastupitelstvo města Pilníkov svolává

Veřejné zasedání zastupitelstva na čtvrtek 26.9.2019 od 19.00 hodin do zasedací místnosti Městského úřadu.

 

Program:

  • určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
  • smlouvy s firmami a institucemi: Mizera-stavby, a.s. provedení vodovodu v ulici Okružní z fondu financování a obnovy vodohospodářského majetku, BAK & PDV Stavby – dodatek č.2 Smlouvy o dílo, Agentura Nordproduction – smlouva o výkonu umělecké činnosti, REC. Ing.spol.s r.o. – smlouva o nájmu movité věci, Stavební společnost s.r.o. Hostinné – smlouva o dílo oprava opěrné zdi, ČEZ Distribuce, a.s. – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ( transformátor u sportoviště, nová MŠ), ČEZ Distribuce, a.s. – smlouva o uzavření budoucí smlouvy odběrného místa č.p. 58, Martin Novotný – smlouva o dílo na zabezpečení zábavných atrakcí, Pavel Dostál – darovací smlouva, Petr Kolín – darovací smlouva, Město Pilníkov, KATA, a.s., Dalibor Žižka – kupní smlouva, Ing. arch. Tomáš Klapka – Smlouva o dílo na zpracování studie projektu revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně, GasNet, s.r.o. zastoupena Grid Servises, s.r.o. – provedení přeložky plynárenského zařízení, Město Pilníkov : obec Vlčice – smlouva o uhrazení nákladů v závislosti na výši poskytnuté dotaci, Královéhradecký kraj – přijetí dotace na dopravní automobil
  • Prodej pozemku p.č. 322 – 58m² a p.č. 226/2 – 163m² v k.ú. Pilníkov I.
  • Vydání Změny č.2 Územního plánu Pilníkov
  • Přijetí finančních prostředků z dotací a rozpočtová opatření
  • Odpis pohledávky
  • Žádost o vyhrazené parkovací místo u bytového domu č.p. 145

 

Informace:

  • vývoj kanalizace a ČOV
  • plánované kulturní akce
  • Kompostéry, nádoby na olej

Diskuze:

Další program může být doplněn dle aktuálních požadavků v průběhu lhůty potřebné pro zveřejnění oznámení o konání veřejného zasedání.

Srdečně zve zastupitelstvo města.

starosta města

Červený Josef

 

Vyvěšeno dne: 17.9.2019                                                              Sejmuto dne:

 

Skip to content Click to listen highlighted text!