Click to listen highlighted text!
Search
Close this search box.

Kompostéry

Aktuality

Obec

Úřad

Plány

CZ_VE_B_C

P R O J E K T

Předcházení vzniku biologicky rozložitelných a textilních odpadů ve městě Pilníkov a obci Vlčice

Město Pilníkov i obec Vlčic dle vlastní zkušenosti vidí možnost pro další zefektivnění nakládání s těmito odpady, a proto se rozhodly řešit tuto problematiku zavedením nového systému prevence vzniku biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) a sběru textilu.

Cílem projektu je předejít vzniku biologického a textilního odpadu a zefektivnit tak systém odpadového hospodářství. Jedná se především o zamezení skládkování BRKO prostřednictvím zavedení efektivního systému domácího kompostování a textilního odpadu v obcích prostřednictvím kontejnerů na sběr textilu.

Dílčím cílem je také zamezit vytváření nelegálních skládek, omezit pálení trávy a odpadu ze soukromé zeleně. Smyslem projektu je vytvořit fungující systém nakládání s bioodpady a textilem, který bude mít příznivý vliv na kvalitu životního prostředí.

Obec

600 l

1050 l

Kontejner na textil

Pilníkov

30

100

2

Vlčice

30

50

1

Celkem

60

150

3

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Příloha

Nepřehlédněte

Skip to content Click to listen highlighted text!