Click to listen highlighted text!
Search
Close this search box.

Veřejné zasedání zastupitelstva

Aktuality

Obec

Úřad

Plány

 

Zastupitelstvo města Pilníkov svolává

Veřejné zasedání zastupitelstva na středu 24.4.2019 od 19.00 hodin do zasedací místnosti Městského úřadu.

Program:

  • určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
  • smlouvy s firmami a institucemi: Profesionálové, a.s. – žádost o dotaci „Stavební úpravy a přístavba požární zbrojnice“, Envipartner, s.r.o. – Renovace Pauerův křížek v Pilníkově, Envipartner, s.r.o. – dodatek č.1 opěrná zeď, Oblastní charita Trutnov – darovací smlouva, ČEZ Distribuce, a.s. smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, ČEZ Distribuce, a.s. – smlouva o přeložce ( stará školní jídelna + nová mateřská školka ), OSA – licenční smlouva o veřejném provozování hudebních děl, Královehradecký kraj – smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Pilníkov na zajištění dopravní obslužnosti,
  • Přijetí finančních prostředků z dotací a rozpočtová opatření
  • Schválení pořízení Změny č.3 územního plánu Pilníkov ve zkráceném postupu
  • Oznámení o záměru prodeje nemovitosti p.č. 1234 v k.ú. Pilníkov III

 

 

Informace:

  • vývoj kanalizace a ČOV
  • plánované kulturní akce

 

Diskuze:

Další program může být doplněn dle aktuálních požadavků v průběhu lhůty potřebné pro zveřejnění oznámení o konání veřejného zasedání.

Srdečně zve zastupitelstvo města.

starosta města

 

Vyvěšeno dne: 16.4.2019                                                                Sejmuto dne:

 

Skip to content Click to listen highlighted text!