Click to listen highlighted text!
Search
Close this search box.

Záměr prodeje pozemku

Aktuality

Obec

Úřad

Plány

Město Pilníkov v souladu s ust. § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

zveřejňuje záměr prodat se zřízením práva služebnosti

Nemovitost – pozemek p.č. 1526 o výměře 1526 m² v k.ú. Pilníkov I v obci Pilníkov za cenu dle Znaleckého posudku + náklady na znalecký posudek + náklady spojené s převodem nemovitosti.

Běžné podmínky prodeje, nabídková cena: Prodejní cena bude stanovena dohodou, kde znalecký posudek bude podkladem. Nabyvatel/é předmětných nemovitostí uhradí správní poplatky související s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí (1.000 Kč)

a bude/-ou poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí (4%).

Další informace zájemcům podá na Městském úřadě v Pilníkově, starosta Josef Červený, tel. 499 898 922 nebo 603 558 852 v úředních hodinách pondělí: 8:00 – 17:00 hod., středa 13:00 – 16:00 hod.

Josef Červený – starosta

V Pilníkově 21.2.2019

 

Vyvěšeno: 21.2.2019                                                                         Sejmuto: 11.3.2019

Nepřehlédněte

Skip to content Click to listen highlighted text!