Click to listen highlighted text!
Search
Close this search box.

Veřejné zasedání zastupitelstva města Pilníkov

Aktuality

Obec

Úřad

Plány

ZASTUPITELSTVO MĚSTA PILNÍKOV SVOLÁVÁ VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ NA STŘEDU 19. PROSINCE 2018 OD 19.00 HODIN DO ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚSTSKÉHO ÚŘADU.

Program:

 

 • Určení ověřovatelů zápisu
 • Schválení rozpočtu města na rok 2019
 • Smlouvy s firmami – pojišťovna Allianz na pojištění vozu Ford Custom, TENET, spol.s.r.o. architektonický ateliér na změnu územního plánu č.3 + dodatek č. 1 smlouvy o dílo na změnu územního plánu č.2, Transport Trutnov- dodatek č.11 ke smlouvě o svozu komunálního odpadu, Auriga – Vlastimil Prachař , smlouva o zabezpečení přípravy žádosti o dotaci veřejný internet
 • Přijetí dotací a rozpočtová opatření
 • Žádost o poskytnutí dotace na nákup knih do výměnných fondů
 • Žádost o dotaci na revitalizaci a opravu krovu a střešní krytiny Profesionálové a.s.
 • Žádost o příspěvek na poskytnutí pečovatelské služby
 • Žádost o poskytnutí peněžního daru Domovu pro seniory Pilníkov
 • Darovací smlouva Diakonii Českobratrské církve evangelické
 • Smlouva o poskytnutí příspěvku Římskokatolické farnosti na opravu kostela
 • Žádost Římskokatolické farnosti o finanční příspěvek na pokračování opravy kostela
 • Žádost o úpravu pachtovní smlouvy se společností LESY-VODA, s.r.o.
 • Žádost o zřízení a realizaci přístupové cesty k pozemkům p.č. 1701 a 1703 v k.ú. Pilníkov II
 • Prodej pozemků
 • Schválení výše odměn uvolněným a neuvolněným členů zastupitelstva
 • Schválení zastupitelstva na pořízení nových vchodových dveří 1. stupně ZŠ, nového serveru a myčky do MŠ Pilníkov.

 

 

 

Informace: Průběh stavby ČOV. Kulturní, sportovní a společenské akce, Tříkrálová sbírka, Diskuse

Další program může být doplněn.

 

Srdečně zve zastupitelstvo města.

 

Josef Červený, starosta města                                                                                          Vyvěšeno dne:11.12.2018

Sejmuto dne: 19.12.2018

 

 

 

Nepřehlédněte

Skip to content Click to listen highlighted text!