Click to listen highlighted text!
Search
Close this search box.

Pozvánka na 5. veřejné zasedání zastupitelstva města Pilníkov

Aktuality

Obec

Úřad

Plány

ZASTUPITELSTVO MĚSTA PILNÍKOV SVOLÁVÁ VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ NA ČTVRTEK 22. LISTOPADU 2018 OD 19.00 HODIN DO ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚSTSKÉHO ÚŘADU.

Program:

 

 • Určení ověřovatelů zápisu
 • Smlouvy s firmami – Šindlar s.r.o.,ČEZ Distribuce, a.s., Envipartner, s.r.o.,Česká republika – Státní pozemkový úřad,Komerční banka a.s., Eko Delta, s.r.o., Bubble Factory, s.r.o., Královéhradecký Kraj, Příkazní smlouva se spol. Profesionálové, a.s.
 • Rozpočtová opatření
 • Přijetí dotací
 • Záměr žádosti na získání dotace na veřejný internet, záměr cenové nabídky na studii vestavby bytových jednotek č.p.58, záměr cenové nabídky na projektovou dokumentaci pro povolení odstranění stavby na st.p.č. 113/1
 • Žádosti a záměry o prodeje a pronájmy pozemků
 • Žádost SDH na schválení rozpočtu na rok 2019
 • Schválení určeného zastupitele pro pořizování Změny č.2 územního plánu Pilníkov.
 • Příspěvek obce do veřejné sbírky SMS ČR na obec Prameny
 • Vnitřní předpis starosty města k provedení řádné roční inventarizace
 • Volba členů výborů
 • Schválení proplacení řádné dovolené bývalému starostovi

Informace: Veřejné projednávání a informace k průběhu stavby ČOV. Kulturní, sportovní a společenské akce.

Diskuse

 

Další program může být doplněn.

Srdečně zve zastupitelstvo města.

 

Josef Červený, starosta města

Vyvěšeno dne: 13.11.2018                                                                                                                                                                                         Sejmuto dne:   22.11.2018

Nepřehlédněte

Skip to content Click to listen highlighted text!