Click to listen highlighted text!
Search
Close this search box.

Veřejné zasedání zastupitelstva města je svoláno na 11.5.2017

Aktuality

Obec

Úřad

Plány

V Pilníkově 28.4.2017

Zastupitelstvo města Pilníkov svolává veřejné zasedání na čtvrtek 11. května 2017  od 19.00 hodin do zasedací místnosti městského úřadu.

Program:

 • Určení ověřovatelů zápisu
 • Smlouvy s firmami – KOPERATIVA, Šindlar s.r.o., RD Trutnov s.r.o., re:architekti s.r.o., FINCO-AUDIT, Martin Nový, Ing. Petr Čeněk, Neogenia s.r.o., ERV Jaroměř, OSA, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
 • Rozpočtový výhled
 • Rozpočtová opatření
 • Schválení žádosti o podání dotace
 • Přijetí finančních prostředků z dotace
 • Výjimka ze směrnice 2/2015
 • Záměry, pronájmy a prodeje pozemků
 • Program rozvoje města Pilníkov – Implementační čás

Informace:

 • Kanalizace a ČOV
 • Stavební akce – přípravy projektových dokumentací
 • Kulturní, sportovní a společenské akce

Diskuze  

Další program může být doplněn na 59. pracovním zasedání městského zastupitelstva 4.5.2017

Srdečně zve zastupitelstvo města.

Miroslav Klapka, starosta města

Vyvěšeno dne: 28.4.2017                                                Sejmuto dne:   11.5.2017

Nepřehlédněte

Skip to content Click to listen highlighted text!