Click to listen highlighted text!
Search
Close this search box.

Veřejné zasedání zastupitelstva je ve čtvrtek 23.2. od 19.00 hodin

Aktuality

Obec

Úřad

Plány

Zastupitelstvo města Pilníkov svolává  Veřejné zasedání zastupitelstva na čtvrtek 23.2.2017  od 19.00 hodin do zasedací místnosti městského úřadu.

Program:

 • určení ověřovatelů zápisu,
 • smlouvy s firmami a institucemi: Smlouva o zřízení věcného břemene s firmou GasNet,s.r.o., Smlouva o dílo se společností ENVIPARTNER, s.r.o. na zajištění dotačních prostředků na „Protipovodňová opatření města Pilníkov“,
 • Výroční zpráva za rok 2016 o svobodném přístupu k informacím
 • Členský příspěvek Euroregionu Glacensis
 • přijetí finančních prostředků z dotací a rozpočtová opatření
 • Finanční příspěvky města na činnost práce s mládeží pro místní spolky, sdružení a příspěvky pro ostatní organizace
 • Závěrka hospodaření ZŠ a MŠ Pilníkov za rok 2016
 • Vyúčtování odpadů za rok 2016 a poplatky na svoz odpadů pro rok 2017
 • Zpráva inventarizační komise o výsledku inventarizace majetku a závazků města Pilníkov
 • Lesy – voda, s.r.o. – kalkulace vody a stočného na rok 2017
 • Vnitřní předpis starosty 1/2017 cestovní náhrady
 • Výroční zpráva SDH Pilníkov za rok 2016
 • Oznámení o záměru pronájmu pozemkových parcel ve vlastnictví města

Informace:

 • vývoj příprav výstavby městské kanalizace a ČOV,
 • městský rozhlas, veřejné osvětlení
 • kultura, sport

Diskuze:

 Další program může být doplněn dle aktuálních požadavků v průběhu lhůty potřebné pro zveřejnění oznámení o konání veřejného zasedání.

Srdečně zve zastupitelstvo města.

Miroslav Klapka  – starosta města

Vyvěšeno dne: 13.2.2017                                                                Sejmuto dne:

 

Skip to content Click to listen highlighted text!