Click to listen highlighted text!
Search
Close this search box.

O sošku Podkrkonošské Sněženky v Pilníkově

Aktuality

Obec

Úřad

Plány

O sošku Podkrkonošské Sněženky se tentokrát bojovalo v Pilníkově

Děti z prvních stupňů základních škol Společenství obcí Podkrkonoší si v pátek 10. června udělaly výlet do Pilníkova, aby si zde zasoutěžily O sošku Podkrkonošské Sněženky. Tato putovní soutěž, jíž se letos ujala Základní a Mateřská škola Pilníkov v čele s ředitelkou Mgr. Ilonou Skořepovou, se nesla ve sportovním duchu.

V úvodu zaznělo několik milých slov jak od paní ředitelky Skořepové, tak od místostarosty Pilníkova, pana Ing. Karla Skutila. Poté následovala taneční vystoupení v podání dvou souborů ze ZŠ Pilníkov a mažoretek z Chotěvic a sólový scénický tanec Simony Hurdálkové ze ZŠ Pilníkov. K rozproudění sportovní atmosféry přispěl i společný tanec všech zúčastněných, který vedla paní ředitelka Skořepová a do nějž se všichni bez předchozího secvičování zapojili.

„O sošku Podkrkonošské Sněženky je jedna z mých nejoblíbenějších akcí, které jako Společenství podporujeme. Pro děti, paní učitelky i nás, starosty, je to příjemné zpestření. Zároveň bych chtěl moc poděkovat hostitelskému Pilníkovu – z úsměvů přítomných je jasné, že se akce líbí,“ řekl Petr Hrubý, starosta obce Vítězná a předseda Společenství obcí Podkrkonoší.

Soutěžilo se v mnoha tradičních i méně tradičních disciplínách. Florbal, překážková dráha, skok z místa či hod na cíl nikoho nepřekvapil. U „úklidu“ či „padáků“ už byla potřeba drobná instruktáž. Kromě toho zde byl prostor i pro volnou zábavu a přátelské popovídání.

Svá družstva přišli kromě pedagogického doprovodu podpořit i mnozí starostové. Ti kromě krásného prostředí ocenili také pečlivost, s jakou se hostitelská škola o své návštěvníky postarala. „Průvodci“ družstev z jednotlivých škol byli žáci sedmé a osmé třídy, organizační zajištění soutěží pak měli na starosti deváťáci. Svačiny nachystaly paní kuchařky ze školní jídelny a o sladkou tečku v podobě perníku se postarali rovněž žáci základní školy. Na památku si všichni účastníci sportovního dne odnesli domů magnet s motivem soutěže. Krásné sošky Sněženky pro každou školu vyrobila z keramiky paní vychovatelka Soňa Grusová.

„Sešlo se nám tady více než 200 dětí ze sedmi obcí – domácího Pilníkova, Dolní Olešnice, Hajnice, Kocbeří, Chotěvic, Vítězné a Vlčic,“ uvedla Ilona Skořepová. „Počasí bylo ideální, zábava plynula a celé dopoledne se neslo v soutěžním, ale přesto přátelském duchu. Bylo hezké pozorovat, jak se starší žáci věnují mladším, za což jim moc děkuji,“ doplnila Skořepová.

A jak to vlastně všechno dopadlo?

Turnaj ve florbale i ostatní sportovní disciplíny ovládli domácí Pilníkováci, kteří obsadili obě první místa. Druhé místo ve florbale patřilo Chotěvicím, třetí pak Hajnici. V ostatních disciplínách si tato dvě družstva pouze vyměnila pořadí – Hajničtí byli druzí, Chotěvičtí třetí. Poháry a sošky Podkrkonošské Sněženky však byly nachystány i pro zbývající týmy, a tak nikdo neodjížděl s prázdnou.

                                                 Článek připravila Bc. Radka Jansová, manažerka MAS KJH

Závěrem přidávám i své postřehy. Akce byla poměrně organizačně náročná, obrovským pomocníkem mi byla paní zástupkyně Ing. Dagmar Hegrová. Osmnáct žáků deváté třídy se podílelo na organizaci a samotném průběhu celého dne. Slíbili nám, že se úkolů nebojí a že vše zvládnou. A měli pravdu, dokázali to. I čtrnáct průvodců „hostesek“ z osmé a sedmé třídy svoji důležitou hostitelskou roli zvládlo, celé dopoledne se vzorně starali o přidělenou školičku. Během dne vládla příjemná sportovní a přátelská atmosféra, paní starostky, páni starostové, paní ředitelky a paní učitelky měli čas na vzájemné sdílení zážitků. Děkuji všem za odvedenou práci a zúčastněným za velmi příjemně strávený den.

                                                                                   Mgr. Ilona Skořepová, ředitelka školy

Skip to content Click to listen highlighted text!