Click to listen highlighted text!
Search
Close this search box.

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 17.12.2015 OD 19,00 HODIN

Aktuality

Obec

Úřad

Plány

Zastupitelstvo města Pilníkov svolává  Veřejné zasedání zastupitelstva na čtvrtek  17.12.2015  od 19.00 hodin do zasedací místnosti městského úřadu.

Program:

  • určení ověřovatelů zápisu,
  • smlouvy s firmami a institucemi: Smlouva o nájmu pozemku s Povodím Labe na rekonstrukci mostu, Smlouva o budoucí smlouvě zřízení věcného břemene s Povodím Labe, Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na nákup knih do výměnných fondů v rámci regionálních knihovnických služeb číslo 4175 s Městskou knihovnou v Trutnově, Smlouva o poskytování regionálních služeb s Městskou knihovnou v Trutnově, Smlouva o zveřejnění města se společností Mediatel, Nájemní smlouva č. 7587 N 15/54 s Českou republikou – Státním pozemkovým úřadem na pronájem pozemku, Smlouva se společností ARBOPlan na prověrku hospodaření v lesích města Pilníkov a dodatek ke smlouvě č.1, Nájemní smlouva se ZŠ a MŠ Pilníkov na pronájem budovy MŠ, Smlouva o dílo se společností Alois Škop na zhotovení omítek na márnici, Smlouva č. 493150223 o dodávce aktualizací programového vybavení s firmou ATLAS consulting spol. s r.o., Smlouva o dílo Pilníkov – technickoekonomická variantní studie kanalizace a ČOV s firmou VRV a.s., Smlouva o dílo se společností RD Trutnov s.r.o. na rekonstrukci sociálního zázemí v restauraci Slunce, Příkazní smlouva s panem Milošem Haasem na TDI „Stavební úpravy sociálního zařízení restaurace Slunce“, dodatek č.2 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací,
  • schválení finančního rozpočtu města Pilníkov na rok 2016,
  • schválení návrhu rozpočtu Společenství obcí Podkrkonoší,
  • přijetí finančních prostředků z dotací a rozpočtové opatření č.3,
  • směrnice č.1/2015 pro zadávání zakázek malého rozsahu,
  • povolení výherních hracích automatů ve městě Pilníkov,
  • schválení dodatku k dohodě o členství v JSDH ve spojení se jmenováním velitele JSDH,
  • Vnitřní předpis starosty města Pilníkov č.2/2015 o příkazu k provedení řádné roční inventarizace veškerého majetku a závazků města Pilníkov,
  • žádost Sboru dobrovolných hasičů na schválení rozpočtu na rok 2016 a likvidaci požárního vozidla;

Informace:

 • kanalizace a ČOV,
 • stavební akce,
 • Pilníkovský zpravodaj a akce do konce roku 2015;

Diskuze:

 Další program může být doplněn dle aktuálních požadavků v průběhu lhůty potřebné pro zveřejnění oznámení o konání veřejného zasedání.

Srdečně zve zastupitelstvo města.

Miroslav Klapka

starosta města

Vyvěšeno dne:  7.12.2015                                                                Sejmuto dne:

Skip to content Click to listen highlighted text!