Click to listen highlighted text!
Search
Close this search box.

Slavnostní zahájení školního roku 2015 / 2016

Aktuality

Obec

Úřad

Plány

Letošní velmi teplé prázdniny, jako obvykle, rychle minuly a máme tu opět začátek dalšího školního roku.

Slavnostní zahájení školního roku 2015/2016 se konalo v úterý 1. září 2015 tradičně před budovou základní školy na náměstí. Než ale mohlo zahájení začít, tak nejprve ve školce se děti rozloučily s předškoláky, kteří školku opustili, aby nastoupili do první třídy. Letos do školy přešlo celkem 10 dětí, z nichž ale jedno dítě odešlo na základní školu do Trutnova.

Potom se všichni žáci, i s mnoha rodiči, sešli před budovou školy na náměstí a vyslechli si slavnostní přivítání od ředitelky školy Mgr. Ilony Skořepové i od starosty města Miroslava Klapky, kteří neopomněli popřát všem dětem, nejenom prvňáčkům, hodně úspěchů v nastávajícím školním roce a deváťákům pak i šťastnou volbu budoucího povolání.

Do první třídy letos nastoupilo třináct prvňáčků – devět dívek a čtyři chlapci, které přivítali žáci deváté třídy a předali jim kufříky s dárky na uvítanou. Kromě prvňáčků také nastoupilo ještě dalších dvanáct žáků do vyšších tříd – jedna dívka do páté třídy, čtyři dívky a čtyři chlapci do šesté a dvě dívky a jeden chlapec do osmé třídy. Pilníkovskou školu tedy k 1.9.2015 navštěvuje celkem 160 žáků.

text: Jaroslav Blažek

foto: archiv MŠ a ZŠ Pilníkov

Nepřehlédněte

Skip to content Click to listen highlighted text!