Click to listen highlighted text!

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 2.7.2015

Zastupitelstvo města Pilníkov svolává veřejné zasedání

na čtvrtek 2. července 2015 od 19.00 hodin

do zasedací místnosti městského úřadu.

Program:

 • Určení ověřovatelů zápisu
 • Smlouvy s firmami: Advokátní kancelář KVB, Hi-next.cz s.r.o., Ordinace Praktik Pilníkov s.r.o., Miloš Hasse, RWE GastNet, s.r.o., S.E.Q. spol. s r.o.,
 • Přijmutí sponzorského daru
 • Revokace usnesení č. 13 z veřejného zasedání zastupitelstva 5.5.2015
 • Jmenování nového městského kronikáře
 • Smlouva o správě veřejného pohřebiště se společností Lesy – voda s.r.o. a převzetí agendy se správou hrobových míst od pana Hakena
 • Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Informace:

 • Kanalizace a ČOV – Jak dál?!
 • Stavební akce
 • Náhradní provoz Mateřské školy
 • Pilníkovský zpravodaj
 • Technický stav městských nemovitostí
 • Veřejně prospěšné práce
 • Pouť 2015
 • Finanční úřad a daňové povinnosti
 • Internetový mapový portál
 • Strategický plán rozvoje města Pilníkov pro období 2015 – 2025 – příprava

Diskuze  

Další program může být doplněn dle aktuálních požadavků v průběhu lhůty potřebné pro zveřejnění Oznámení o konání veřejného zasedání.

Srdečně zve zastupitelstvo města.

Miroslav Klapka –  starosta města

 

Vyvěšeno dne:  18.6.2015

Sejmuto dne:

Sejmuto dne 3.07.2015

Skip to content Click to listen highlighted text!