Click to listen highlighted text!
Search
Close this search box.

OTEVŘENÍ SBĚRNÉHO DVORA

Aktuality

Obec

Úřad

Plány

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ PROVOZU SBĚRNÉHO DVORA

   Tuto sobotu bude letos poprvé otevřen sběrný dvůr. Z důvodu očekávaného zvýšeného zájmu bude sběrný dvůr otevřen od 8,00 hodin do 12,00 hodin. Poprvé také budete moci v areálu uložit biologicky rozložitelný komunální odpad (BRKO) do připraveného velkokapacitního kontejneru. Jedná se především o zahradní odpad, shrabanou starou trávu a listí a další biologicky rozložitelný odpad. Do tohoto kontejneru nesmí přijít živočišný odpad, jako jsou mrtvá zvířata, zbytky z kuchyně živočišného původu apod.  Tento kontejner bude zpřístupněn bez časového omezení na zpevněném pozemku naproti sběrnému dvoru. Další biologický odpad jako jsou větve, keře a stromy ukládejte do sběrného místa v prostoru „U štěrku“ k následnému štěpkování. Prosíme všechny občany, aby do těchto odpadů nemísili další druhy odpadu, jako jsou plastové lahve, papír apod. S tímto odpadem se totiž počítá pro jeho další využití zapracováním do orné půdy. Využijte prosím tuto sobotu  prodloužené otevírací doby a posíleného obslužného personálu. Provoz sběrného dvora bude v budoucím období otevřen každý týden ve standardních časech od 9.00 hod. do 11,00 hod. Provoz sběrného dvora je určen výhradně pro občany Pilníkova a chalupáře z katastru Pilníkova.

Nevyvážejte prosím biologický odpad do strží a úvozů v okolí Pilníkova.

Miroslav Klapka

starosta města

Nepřehlédněte

Skip to content Click to listen highlighted text!